aboutus

ใบรับรอง

โพรไฟล์ QC

ระบบควบคุมคุณภาพที่ครบถ้วน

Labs ทดสอบภายใน

  • Functional / Life-timing / ความปลอดภัย / การทดสอบการรับรอง
  • 15,000 ตารางฟุต
  • ห้องปฏิบัติการทดสอบทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกลสิ่งแวดล้อมและแพคเกจ
  • Laboratories Testing Labs ตามลำดับสำหรับผลิตภัณฑ์ 5 สาย

การตรวจสอบที่ครอบคลุม

  • การตรวจสอบคุณภาพส่วนประกอบของรายได้
  • การควบคุมคุณภาพแบบอินไลน์
  • การตรวจสอบการทำงาน 100% สำหรับผลิตภัณฑ์

ติดต่อกับพวกเรา
ผู้ติดต่อ : Ms. laura wang
โทร : Tel: 86-21-6490 8190 EXT:6638
แฟกซ์ : 86-21-64856185
อักขระที่เหลืออยู่(20/3000)